ΛΑΟΥΤΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ
20:00 - 23:00
Γιάννης Κακλής


ΛΥΡΑ

ΤΡΙΤΗ
18:30 - 20:30
Πέτρος Σαριδάκης


ΧΟΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ
18:00 - 19:00
Μανώλης Παπαδάκης
(Παιδικό (4-10 ετών))

ΚΥΡΙΑΚΗ
19:00 - 20:00
Μανώλης Παπαδάκης
(Εφηβικό (11-18 ετών))

ΚΥΡΙΑΚΗ
20:00 - 21:00
Μανώλης Παπαδάκης
(Ενήλικες - Αρχάριοι)

ΚΥΡΙΑΚΗ
21:00 - 22:00
Μανώλης Παπαδάκης
(Ενήλικες - Προχωρημένοι)